Standarder

PPAP (Production Part Approval Process)Måling2
PPAP er en systematisk dokumentationsprocess, med det formål at sikre, at BR’s Maskinfabrik har forstået kundens krav til design og andre specifikationer og vi kan producere produkterne tilsvarende. Dokumenter i PPAP skal godkendes af både BR’s Maskinfabrik og kunden, før en produktion igangsættes.

 

P-FMEA (Potential Failure Mode and Effect Analysis og processes)
Med P-FMEA kan BR’s Maskinfabrik systematisk identificere, analysere og håndtere potentielle fejl og mangler i produktionsprocessen. Ved hjælp af værktøjet kan vi eliminere eller reducere fejl i en prioriteret rækkefølge efter deres konsekvenser, hyppighed og tilgængelighed. FMEA er et af de mest anerkendte Risk Management-værktøjer i hele verden.

CPR (Control Plan Requirements)
BR’s Maskinfabrik arbejder til stadighed med at optimere alle processer i produktion og håndtering. Vi har også sat denne kontrol i system, hvilket hjælper os til at sikre kvaliteten af det færdige produkt.

Dokumenter1ISIR (Initial Sample Inspection Report)
ISIR er en opmålingsrapport, hvor vi sikrer, at alle krav på konstruktionstegningen opfyldes i de efterfølgende produktionsprocesser. Konstruktionstegningens specifikationer ligger til grund for opmålingen. Når specifikationer på denne måde verificeres, kan vi sikre et korrekt produkt.

 

Capability Study
Hos BR’s Maskinfabrik bruger vi Capability Study til, at vurdere om produktionsprocessen lever op til de stillede specifikationskrav nu og fremadrettet. Dette er ligeledes med til at optimere produktionsprocessen løbende.

Comments are closed