Salg og klargøring

Salgsafdelingens arbejde handler også om at rådgive kunden før en produktion sættes i gang. Med et dybtgående kendskab til forskellige produktionsprocesser, kan vi vejlede kunden til den mest økonomiske løsning på opgaven.

Indkøb og modtageinspektion
BR’s Maskinfabrik har specialiseret sig i spåntagende bearbejdning af råemner og halvfabrikata. Leveringssikkerhed er vigtigt, og BR’s Maskinfabrik har derfor tæt kontakt med relevante underleverandører. Vores indkøbsafdeling sikrer sig, at underleverandørerne også lever op til de samme forpligtelser, som BR’s Maskinfabrik påtager sig overfor kunden.

Fabrik3Det er en forudsætning for den høje kvalitet, at vi allerede ved modtagelse fra underleverandører sikrer, at varerne kan indgå i den efterfølgende produktion uden problemer og leve op til alle specificerede krav.

Vi registrerer og oplyser om afvigelser således at afvigelsesbehandling kan foretages korrekt.

Ordreklargøring
Produktionen skal forberedes bedst muligt. Råvarer, halvfabrikata og værktøj tilvejebringes, så vi på intet tidspunkt mangler grundlag for at udføre ordrer korrekt.
Tegninger og dokumentation klargøres og påføres bl.a. oplysninger om ordre nummer, antal, leveringstermin, og ikke mindst hvor og hvordan den afsluttende kontrol skal udføres.

PC2Data modtages f.eks. i form af konstruktionstegninger eller direkte som datafiler. CAD/CAM anlægget beregner de forskellige bearbejdningsbaner og disse data sendes direkte til det enkelte bearbejdningscenter.

Klik på billedet herunder og
kom en tur med ud i produktionen

TOOLS2

Comments are closed